Rezime svih dosadašnjih Izbora u Brezi

3289

Početkom novembra potvrđeni su rezultati Lokalnih izbora, koji su održani 02.10.2016. Izbori u Brezi su potvrdili ono što se desilo i na prošlim Lokalnim izborima, a to je ulazak u vijeće velikog broja stranaka sa malim brojem vijećnika, što je dobro jer se na taj način pokazuje demokratičnost birača koji biraju imena a ne stranke, ali otežava formiranje i funkcionisanje većine, najčešće zbog velikih ambicija malih stranaka.

Ove godine u vijeće koje broji 21 vijećnika je ušlo 9 stranaka i to je za jednu stranku manje nego na izborima 2012 godine.

Prijašnjih godina broj stranaka koje su ispunile cenzus od 3%, jedno vrijeme cenzus je bio 2%, i osvojile mandate, bio je 2008 godine –  7 stranaka, 2004 -6, 2000 -5, 1997- 3 i 1990 kada je bilo najviše odbornika  50 samo 5 stranaka.

Poznato je ko su novoizabrani vijećnici a zanimljivo će biti izanalizirati šta se dešavalo na prethodnih 7 održanih lokalnih izbora.

Prvi slobodni višestranački izbori u Bosni i Hercegovini su održani 1990 godine. U tadašnjem sazivu u Skupštini opštine Breza bilo je mjesta za 50 odbornika. Prijavilo se 5 stranaka sa 250 kandidata. Izbori su održani 18.11.1990 Glasalo je čak 10.209 od  upisanih 11.895 birača.

Najviše glasova 56,98% osvojila je SDA i to je bilo dovoljno za 27 mandata, drugi po broju glasova bio je Savez komunista BiH- SDP sa 19,70% glasova i 10 mandat. Slijedeći je Savez reformskih snaga Jugoslavije sa 13,04% glasova i 7 mandata  i na kraju dva mandata sa ukupno 431 glas za Ekološki pokret Zeleni.

U toku agresije je 14 novih odbornika iz istih stranaka zamijenilo one koji su otišli u druge gradove ili su našli put prema inostranstvu.

Prvi lokalni izbori nakon završetka agresije održani su 1997 godine. Za 30 odborničkih mjesta natjecale su se dvije koalicije, 5 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata.Izašlo je 8451 glasača.  U odborničke klupe ušli su pored dvije koalicije nazvane Združena lista ( sačinjavale su je stranke UBSD, HSS, MBO, Republikanci i Stranka Privrednog prosperiteta) i Koalicije za cjelovitu i demokratsku BiH  (SDA, Stranka za BiH, Liberali i GDS) ušli kandidati SDP-a. Cenzus od 3% nisu prošli BDU BiH-1,5%, BOSS 1,3%, HNZ 1,2% i BPS 0,9% kao i nezavisni kandidati Esad Bajtal sa 2,7% glasova, Vrhovnik Alojz 1,8%, Mamela Nusret Mašo 1,7% i Numo Velić 1,4%.

Mandate su osvojili Koalicija za CD BiH– 22 ( u okviru kolicije SDA je dobila 17 mjesta, Stranka za BiH 4, i GDS 1 mjesto), Združena Lista je osvojila 5 mandata (UBSD 3 i SPP 2) a SDP 3  i to su stranke koje su sačinjavali vijeće.

Treći izbori su održani 2000 godine. Smanjen je broj vijećnika na 24. To su prvi izbori kada se glasalo na otvorenim listama za vijećnike. Načelnika su birali vijećnici a ne direktno glasači  i te godine je nakon 10 godina mandata Salke Opačina izabran Ćamil Zaimović. Dvanaest političkih stranaka je ušlo u trku za mandate a u vijeće je ušlo 5 stranaka.Glasalo je ukupno 6.926 građana Breze.  Zanimljiv je bio mali broj glasova za pojedine političke partije pa ćemo krenuti od zadnje. Radnička Demokratska partija je dobila ukupno 8 glasova što je 0,1% procenat osvojenih glasova, sljedeći je KNS – zaštita ljudskih prava boraca i građana pravde i morala BiH 9 glasova (više riječi u nazivu stranke nego glasova). Nova Bosna kojoj su ovo bili prvi i zadnji izbori je dobila 11 glasova. BOSS je sa samo jednim kandidatom dobio 33 glasa. Demokratski liberalni centar  sa 9 kandidata je dobio 41 glas ili 0,6%. Stranka privrenog prosperiteta je bila malo pretencioznija kandidovala je 21 potrencijalnog vijećnika a osvojeno je 72 ili 1% glasova. Bosansko hercegovačka patriotska stranka je sa 17 kandidata dobila 112 glasova ili 1,6%. Prva  stranka koja je ispunila cenzus je koalicija LGK koju su sačinjavali Liberali i GDS. Čak 23 kandidata za samo 147 glasova ili 2,1%. Osvojen je jedan mandat.  Demokratska stranka penzionera je dobila 354 glasa ili 5,1% što donosi 1 odbornika.   Šest odbornika je dobila Stranka za BiH sa osvojenih 22,5% glasova. SDA je imala 28,3% glasova i to je 7 odbornika i najviše procentualno i sa brojem vijećnika je imao SDP BiH sa 37,9% glasova i 9 odborničkih mjesta. Istorijski rezultat SDP i prije i poslije je procenat bio dosta manji.

2004 su organizovani slijedeći lokalni izbori. Na biračkom spisku je bilo 10.636 građana a glasalo je rekordno malo 3.828. Ovo su bili prvi izbori gdje se direktno glasalo za Načelnika i pobjedu sa natpolovičnim većinom i  sa 1.927 glasova odnio je Seid Smailbegović. Ostao je broj viječnika 24 a u utrci za ta mjesta bilo je 7 stranaka. Cenzus nije ispunio BOSS, osvojeno je 56 glasova ili 1,44%. U vijeće su ušli Socijaldemokratska unija BIH sa 157 glasova ili 4,04% – 1 vijećnik, GDS 165 glasova ili 4,25% – 1 vijećnik, Stranka penzionera – umirovljenika 338 glasova 8,70% – 2 vijećnika,   635 glasova ili 16,35%- 4 vijećnika, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 666 glasova ili 17,15%- 4 vijećnika i pobjednici izbora sa 48,07% glasova ili 1867 Stranka demokratske akcije sa ukupno 12 vijećnika.

Za Lokalne izbore 2008 godine bilo je registrovano 11.598 birača a glasalo je 5.417 građana. Za načelnika sa 47,85 % glasova je izabran ponovo Seid Smailbegović a u vijeće je ušlo 7 stranaka. Kako smo i počeli prvo navodimo one koji nisu ušli.

 • SDU BiH……………………………….25 glasova 0,46%
 • Demokratska stranka invalida….. 42 glasa 0,78%
 • BOSS…………………………………..57 glasova 1,05%

U vijeće su ušli :

 • Narodna stranka radom za boljitak ….. 272 glasa 5,02% – 1 vijećnik
 • Stranka penzionera umirovljenika ….. 416 glasova 7,68% – 2 vijećnika
 • Građanska demokratska stranka ….. 462 glasa      8,53% – 2 vijećnika
 • Bosanskohercegovačka patriotska stranka 600 glasova 11,08% – 2 vijećnika
 • SDP BiH………………………………….. ….. 666 glasova 12,29% – 2 vijećnika
 • Stranka za Bosnu i Hercegovinu…………707 glasova 13,05% – 3 vijećnika
 • Stranka demokratske akcije……………2.170 glasova 40,06% – 8 vijećnika

Izbori 2012 godine održani su 06.10. Na biračkim spiskovima bilo  je 11.724 potencijalnih glasača a glasalo je 7.233 građana. Izabrani načelnik je neovisn kandidat Halil Tuzlić sa 40,52% glasova. U vijeće nisu ušli samo neovisni kandidati i to Čizmo Mersad 75 glasova – 1,04%, Muratović Amir   89 glasova – 1,23%, Nefić Alija 104 glasa 1,44%

U vijeće su ušli

 • Građanska demokratska stranka ….. 299 glasova      4,13% – 1 vijećnik
 • Stranka za narod……………………………. 341 glas 4,71% – 1 vijećnik
 • Stranka penzionera umirovljenika …..    357 glasova    4,99% – 1 vijećnik
 • Narodna stranka radom za boljitak …..   371 glas           5,13% – 1 vijećnik
 • Bosanskohercegovačka patriotska stranka 474 glasa 6,55% – 1 vijećnik
 • ASDA- stranka demokratske aktivnosti….487 glasova 6,73% – 2 vijećnika
 • Stranka za Bosnu i Hercegovinu………… 963 glasa      13,31% – 3 vijećnika
 • SDP BiH………………………………….. ….. 981 glas         13,56% – 3 vijećnika
 • Savez za bolju budućnost…………………1.064 glasa 14,71 % – 3 vijećnika
 • Stranka demokratske akcije…………… 628 glasova 22,51% – 5 vijećnika

I posljednji lokalni Izbori održani su 03.10.2016. Na biračkim spiskovima bilo  je 11.621 potencijalnih glasača a glasalo je 7.439 građana. Izabrani načelnik je kandidat kolacije SDA – SBB Munib Zaimović sa osvojenih 54,04% glasova. U vijeće su ušli predstavnici svih stranaka prijavljenih za izbore i to se desilo samo još na prvim izborima.

U vijeće su ušli

 • Građanska demokratska stranka ….. 242 glasa            3,25% – 1 vijećnik
 • Stranka penzionera umirovljenika …..    315 glasova       4,23% – 1 vijećnik
 • Bosanskohercegovačka patriotska stranka 318 glasova 4,27% – 1 vijećnik
 • Demokratska fronta …………………………502 glasa 6,75% – 1 vijećnik
 • SDP BiH………………………………….. ….. 521 glas              7,00% –  1 vijećnik
 • Stranka za Bosnu i Hercegovinu………… 915 glasa        12,50% – 3 vijećnika
 • ASDA- stranka demokratske aktivnosti..1.095 glasova 14,72% – 3 vijećnika
 • Savez za bolju budućnost…………………1.625 glasa 21,84 % – 5 vijećnika
 • Stranka demokratske akcije…………… 891 glasova   25,42% – 5 vijećnika

Kada se svi rezultati unesu u tabelu dobija se zanimljiva slika u kojoj dominira Stranka Demokratske akcije sa osvojenih 43,93% viječničkih mjesta. Od prvih izbora 1990 godine do zadnjih 2016 vodila se borba za 191 viječničko mjesto i SDA je osvojila 82. Slijedeći u tabeli je SDP sa 16,76% ili 32 mjesta.  Ove dvije stranke su participirale u svih sedam vijeća.

 • SDA ……………………..82 mjesta……43,93% ………7 puta u vijeću
 • SDP BiH……………….. 32 mjesta……16,76% ………7 puta u vijeću
 • Stranka za BiH………. 23 mjesta….. 12,04%……..- 6 puta u vijeću
 • SBB – …………………….8 mjesta…….. 4,18%………. 2 puta u vijeću
 • GDS – ……………………7 mjesta i čak 6 puta u vijeću
 • SPU-DSP – ……………..7 mjesta – pet puta u vijeću
 • SRSJ – ……………………7 mjesta – samo jednom u vijeću
 • Združena lista ……… . 5 mjesta – jednom u vijeću
 • ASDA – ………………….5 mjesta – dva puta u vijeću
 • BPS – …………………….4 mjesta – tri puta u vijeću
 • DSS – SSO – ……………4 mjesta – jednom u vijeću 1990 godine
 • Ekološki pokret zeleni . 2 mjesta- jendom u vijeću 1990 g
 • NSRZB – …………………2 mjesta u dva navrata
 • I po jedno mjesto tri stranke SDU, Stranka za narod i DF
1990 1997 2000 2004 2008 2012 2016
1 SDA 27 17 7 12 9 5 5
2 SDP BIH 10 3 9 4 2 3 1
3 SRSJ 7
4 DSS – SSO 4
5 EP ZELENI 2
6 STRANKA ZA BIH 4 6 4 3 3 3
7 GDS 1 1 1 2 1 1
8 ZDRUŽENA LISTA 5
9 SPU – DSP 1 2 2 1 1
10 SDU 1
11 BPS 2 1 1
12 NSRZB 1 1
13 A-SDA 2 3
14 SBB 3 5
15 STRANKA ZA NAROD 1
16 DF 1
50 30 24 24 21 21 21

Slijedeći put ćemo se pozabaviti imenima izabranih vijećnika. Ukupno je bilo 142 građana Breze koji su bili u vijeću kao i 5 načelnika a ima i rekordera koji su čak 5 puta bili u vijeću ali i onih koji su bili kandidati na svih 7 dosadašnjih izbora.

A.S./Breza X

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Breza-x.com krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj biće uklonjen ili ispravljen odmah po eventualnom ustanovljenju istinosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu [email protected] Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Breza-x.com nema obavezu postupiti po istim.