Nasa ideja - Breza

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 19. decembar 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. KRIMINALITET U navedenom periodu izvršena 3 (tri) krivična djela. SAOBRAĆAJ Za prethodni period od...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 5. septembar 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. KRIMINALITET U navedenom periodu nije prijavljeno ni jedno krivično djelo. SAOBRAĆAJ Za prethodni period...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 01. septembar 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. KRIMINALITET U navedenom periodu nije prijavljeno ni jedno krivično djelo. SAOBRAĆAJ Za prethodni period...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 01. juni 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. KRIMINALITET U navedenom periodu nije prijavljeno ni jedno krivično djelo. SAOBRAĆAJ Za prethodni period...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 31. maj 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, zabilježen je jedan (1) slučaj narušavanja javnog reda i mira, od strane jednog (1) lica, fizički napad. KRIMINALITET U navedenom periodu nije...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 30. maj 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, zabilježen je jedan (1) slučaj narušavanja javnog reda i mira, od strane jednog (1) lica, drsko ponašanje...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 28. maj 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. KRIMINALITET U navedenom periodu nije prijavljeno ni jedno krivično djelo. SAOBRAĆAJ Za prethodni period...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 27. maj 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, u 2 (dva) slučaja došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane 3 (tri) lica...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 26. maj 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. KRIMINALITET U navedenom periodu nije prijavljeno ni jedno krivično djelo. SAOBRAĆAJ Za prethodni period...

Bilten aktivnosti PS Breza za dan 25. maj 2020. godine

0
JAVNI RED I MIR U protekla 24 sata, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. KRIMINALITET U navedenom periodu nije prijavljeno ni jedno krivično djelo. SAOBRAĆAJ Za prethodni period...