Uslovi korištenja

Opšti uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene breza-x.com prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene breza-x.com. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene breza-x.com, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene breza-x.com, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Prava i obaveze korisnika
Stranica breza-x.com posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja na domeni breza-x.com. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da postavljaju link do stranice breza-x.com te da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene breza-x.com.
Breza-x.com sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene breza-x.com.

Rizici
Korištenjem sadržaja internet stranice breza-x.com korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti
Breza-x.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene breza-x.com, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene breza-x.com, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene breza-x.com.

Tačnost informacija
Informacije objavljene unutar domene breza-x.com ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Breza-x.com ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene breza-x.com.

Veze
Breza-x.com sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. Breza-x.com ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska prava
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni breza-x.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Breza-x.com polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene breza-x.com smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je portal breza-x.com na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: brezax2012@gmail.com. Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

Izmjene i stupanje na snagu
Portal breza-x.com zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni breza-x.com.

Zadnja izmjena: 12.02.2018.