Javni poziv za privremeno zauzimanje javne površine

1167

Na osnovu člana 6. Odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području općine Breza po ovlaštenju Općinskog načelnika, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza, raspisuje

Javni poziv za privremeno zauzimanje javne površine

Predmet Javnog oglasa je javna površina u Brezi, ulica Bosanska, na kojoj se može montirati plato za postavljanje stolova i stolica, prema sljedećim urbanističko-tehničkim uslovima:

1. Namjena: ugostiteljstvo

2. Sadržaj: drveni plato, tipske tende i suncobrani

3. Obim radova: montaža drvenog roštilja postavljenog na zemljanu površinu i njegovo podaskavanje, impregnacija daščane površine

4. Gabarit platoa: 7,70m x 10,00m

javne.povrsine.u.brezi.001

5. Kota daščane podloge: jednaka visini gornje površine ivičnjaka uz Bosansku ulicu

6. Rok za postavljanje platoa: maj – septembar 2015. godine

7. Posebni uslovi:

* korisnicima ugostiteljskih usluga treba biti dostupan sanitarni čvor u jednom od susjednih ugostiteljskih objekata u ulici Bosanska

* onemogućiti oštećivanje okolnih stabala i gaženja površine sjeverno od platoa

* nakon podizanja platoa, zauzetu površinu isfrezati i zasijati travu

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Vrijeme trajanja zauzimanja javne površine odobrava se na period od 5 (pet) mjeseci, to jest od 01. maja 2015. godine do 30. septembra 2015. godine.

Početni iznos naknade za zauzimanje javne površine je 10,00Km/m2 mjesečno.

Uz pismenu ponudu ponuđači su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj kauciji u iznosu od 385,00 KM.

Prijava mora da sadrži:

– naziv i adresu ponuđača

– ovjerena fotokopija Rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za fizička i Rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica

– dokaz porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza

– pisanu ponudu sa ponuđenom cijenom izraženu u slovima i brojkama, koja mora biti veća od ponuđene cijene

– dokaz o uplaćenoj kauciji

– pisanu saglasnost vlasnika ili zakupaca susjednih ugostiteljskih objekata o korištenju sanitarnog čvora za korisnike ugostiteljskih usluga sa budućeg platoa za postavljanje stolova i stolica

Da bi se pristupilo odabiru najpovoljnije ponude potrebno je da na Javni oglas pristignu najmanje dvije punovažne ponude.

Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda sa najvećom ponuđenom cijenu po m2 javne površine.

Postupak odabira najpovoljnije ponude provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik. O rezultatima oglasa učesnici će biti pismeno obavješteni.

Prijave sa ponudom na Javni oglas podnose se u zatvorenoj koverti, putem pošte ili neposredno predajom u Centru za pružanje usluga građanima Općine Breza (šalter sala) sa naznakom “ZA JAVNI OGLAS – NE OTVARAJ” i dostavlja se na adresu:

OPĆINA BREZA

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice. geodetske i imovinsko-pravne poslove

(Javni oglas za zauzimanje javne površine)

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu ponuđača.

Rok za prijavu na Javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja istog na Radiju Breza, web stranici Općine Breza i oglasnoj ploči Općine Breza.

Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršit će se u prostorijama Općine Breza, dana 10. aprila 2015. godine u 09:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Ponuđačima čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos kaucije će se vratiti, a ponuđaču čija ponuda bude određena kao najpovoljnija, kaucija će biti uračunata u naknadu za zauzimanje javne površine.

Ponuđaču čija ponuda bude određena kao najpovoljnija i odustane od ponude, gubi pravo na povrat kaucije.

Općina Breza ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom Javnom oglasu.

Za sve dodatne informacije ili objašnjenja, svi zainteresovani mogu se obratiti Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza ili na telefon broj: 031/78 60 52.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Breza-x.com krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj biće uklonjen ili ispravljen odmah po eventualnom ustanovljenju istinosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu brezax2012@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Breza-x.com nema obavezu postupiti po istim.