Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izgradnju Prve faze Projekta

1328

Na osnovu člana 37 Statuta Općine Breza-Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik Općine Breza” broj:8/09), Odluke Ministarstva za ljudska prava 1 izbjeglice BiH o izboru prioritetnih projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma u BiH broj: 01-39-4375/13 od 15.11 2013.god., Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Breza broj: 01-39-4654/13 od 11.12_2013. godine, Upustva o načinu dodjele pomoći,odabira korisnika i realizaciji projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni 1 Hercegovini, koje je donijelo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, — Prečišćeni tekst broj: 01-39-4375/13 od 15.11.2013. godine„Općinski načelnik Breza, dana 22.01.2014. godine,objavljuje:

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izgradnju Prve faze Projekta izgradnje 25 stambenih jedinica za romske porodice sa prebivalištem na teritorijiu općine Breza po projektu „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza u 2013.godini”.

I – OPĆE ODREDBE

Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza u 2013.godini”. a u vezi sa realizacijom Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja.
Ukupna vrijednost Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza u 2013. godini iznosi 310.537,93 KM, koji se finansira sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u iznosu od 49.294,04 KM, Federalnog ministarstva
prostornog uređenja 150.000,00 KM i učešće Općine Breza u iznosu od 111.243,89 KM i ista će biti upotrijebljena za izvođenje Prve faze Projekta izgradnje stambenog kompleksa/zgrade od 25 stambenih jedinica za romske porodice sa prebivalištem na teritoriji općine Breza i unapređenje komunalne infrastrukture romskog naselja (u daljem tekstu korisnike).

II – KORISNICI PROJEKTA

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo koji su beskućnici i/ili se nalaze u potrebi za stambenim zbrinjavanjem i/ili im je potrebno poboljšanje stambenih uvjeta.

Prijavu za dodjelu pomoći mogu podnositi nosioci romskog domaćinstava i/ili njen punoljetni član koji:
– nisu ranije koristili pomoć za izgradnju, rekonstrukciju ili sanaciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova,
– koji nisu korisnici socijalnog stana koji ispunjava minimum uvjeta u skladu sa Standardima za obnovu i izgradnju,
– koji nemaju stambenu jedinicu na teritoriji Bosne i Hercegovine uslovnu za stanovanje.
– koji imaju prebivalište na području Općine Breza.

POMOĆ se može dodijeliti romskoj porodici ili zajedničkom domaćinstvu ( u daljem tekstu korisniku) uz ispunjavanje osnovnih i posebnih kriterija.

– Osnovni kriteriji potrebna dokumentacija

1. Broj članova i starosna dob članova zajedničkog domaćinstva potrebna dokumentacija:

– Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista – Općina Breza);
– CIPS obrasci za sve osobe sa kućne liste, ne stariji od 6 mjeseci (MUP)
– Ovjerena fotokopija lične karte za punoljetne članove;
– Izvod iz Matične knjige rođenih za maloljetne članove zajedničkog domaćinstva, ne stariji od 6 mjeseci.

2. Dužina boravka u mjestu prebivališta:

Mjesto prebivališta do 1992. Godine
Mjesto prebivališta nakon 1992. godine
potrebna dokumentacija:

– Uvjerenje o kretanju samo za podnosioca zahtjeva, ne starije od 6 mjeseci, (PS Breza i nadležni organ u mjestu prebivališta do 1992. godine)

3. Priznato pravo na socijalnu zaštitu u skladu sa važećim zakonima BiH:

Pripadnost ranjivim skupinama u stanju socijalne potrebe za podnosioca ili članove zajedničkog domaćinstva i to:
– Osobe sa tjelesnim i/ili mentalnim invaliditetom/onesposobljenjem i civilna žrtva rata potrebna dokumentacija:

Rješenje ili Uvjerenje nadležnog organa ne starije od 6 mjeseci,

Pripadnost ostalim skupinama u nepovoljnoj socijalnoj situaciji:

– korisnici socijalnih davanja, – Rješenje ili Uvjerenje nadležnog organa
– penzioneri — zadnji ček od penzije
– nezaposlene osobe – Uvjerenje iz Službe za zapošljavanje BIRO Breza ili Uvjerenje iz Porezne uprave o radno pravnom statusu.
– Samohrani roditelj , staraoc ili hranitelj porodice izjave korisnika (Općina Breza).

4. Zdravstveni status korisnika i članova njegovog domaćinstva

– Ostale ranjive kategorije – hronični bolesnici i dr. ( Medicinski nalaz specijaliste ili nadležne Komisije ne starije od 6 mjeseci.

5. Obrazovni status podnosioca zahtjeva i članova zajedničkog domaćinstva

Potrebna dokumentacija – Ovjerene fotokopije diplome, svjedočanstva uvjerenje školske ustanove o pohađanju nastave.

Posebni kriteriji – potrebna dokumentacija

1. Stambeni status korisnika (beskućnik, u improviziranim naseljima objektima i sl.)

Potrebna dokumentacija — Naznačiti status na prijavnom obrascu. Stambeni status potencijalnih korisnika pomoći obavezno se provjerava na licu mjesta uvidom u stvarnu situaciju na terenu, te im se dodjeljuju bodovi po utvrđenim kriterijima po težini stambene situacije kako slijedi: beskućnici, u improviziranim naseljima i smještajima, u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, u barakama, u alternativnom smještaju, uključujući i podstanare i korisnike koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljima i/ili I rođacima.

III – PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Odabir i bodovanje korisnika će se izvršiti na osnovu Uputstva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u BiH — Prečišćeni tekst donešenog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH broj: 01-39-4375/13 od 15.11.2013. godine.
Odabir i bodovanje korisnika izvršit će Komisija za odabir korisnika pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma imenovana rješenjem općinskog načelnika Breza broj: 01/2-05-3461/13 od 20.12.2013. godine. Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH učestvuju u radu Komisije u svojstvu posmatrača.

IV OBJAVLJIVANJE RANG LISTE I PRAVO NA PRIGOVOR

Rang lista objavit će se na oglasnim pločama: Općine Breza, lokalne romske zajednice, JU Centar za socijalni rad Breza i internet stranici Opčine Breza.
Pravo na prigovor imaju svi učesnici na Javnom pozivu i ostala zainteresovana lica. Prigovor se putem prvostepene komisije podnosi općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana javnog objavljivanja rang liste korisnika. Nakon razmatranja prigovora općinski načelnik donosi konačnu rang listu krajnjih korisnika projekta “STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA U OPĆINI BREZA U 2013. GODINI, čiju verifikaciju vrši Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave na propisanom obrascu mogu se preuzeti na info-pultu Centra za pružanje usluga građanima Općine Breza, u JU Centru za socijalni rad Breza i na internet stranici Općine Breza.

Prijave sa dokazima kojim se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija dostaviti, Komisiji putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) Općine Breza, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

JAVNI POZIV

“STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA U OPĆINI BREZA U 2013. GODINI 

NE OTVARAJ”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijava i izjava (obrazac) – preuzeti

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Breza-x.com krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj biće uklonjen ili ispravljen odmah po eventualnom ustanovljenju istinosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu brezax2012@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Breza-x.com nema obavezu postupiti po istim.