Javni oglas za prijem volontera u Jedinstveni organ uprave Općine Breza

1241

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), člana 28. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 43/99, 32/00 i 29/03) u vezi sa članom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 4 Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prijemu volontera VII stepena stručne spreme u Jedinstvenom organu uprave Općine Breza broj: 01/2-05-512/13 od 05.03.2013. godine, Općinski načelnik raspisuje,

JAVNI OGLAS za prijem volontera u Jedinstveni organ uprave Općine Breza

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad raspisuje se javni oglas za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Jedinstveni organ uprave Općine Breza, bez zasnivanja radnog odnosa i to:

1. Volonter – bekalaureat/bachelor – Prehrambene tehnologije, VII stepen visoke stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova………………………………1 volonter.

2. Volonter – bekalaureat/bachelor Sociologije, VII stepen visoke stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja fakulteta Političkih nauka – odsjek Sociologija – smjer Sociologija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova ……………… 1 volonter.

Volonterski rad traje (1) jednu godinu bez zasnivanja radnog odnosa, a izbor i prijem volontera vrši se u skladu sa jedinstvenim kriterijima utvrđenim u Pravilniku o kriterijima, postupku izbora i prijemu volontera VII stepena stručne spreme u Jedinstvenom organu uprave Općine Breza.

Na javni oglas mogu se prijaviti lica koja, pored općih uslova utvrđenih u članu 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), (“Službene novine ZDK broj: 9/10 I 3/12), ispunjava i sljedeće uslove:

1. Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
2. Da nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme,

II – Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove izvršit će se bodovanjem na osnovu sljedećih kriterija:
1. Prosjek ocjena završenog studija,
2. Trajanje nezaposlenosti, nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme prema evidenciji nadležne službe za zapošljavanje,
3. Invalidnost – ako kandidat ima invalidnost 60% i više,
4. Intervju – provodi se sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa u cilju procjene sposobnosti kandidata.

III – Potrebni dokumenti – originali ili ovjerene kopije.
1. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH),
2. Prosjek ocjena završenog studija,
3. Uvjerenje o državljanstvu,
4. Rodni list,
5. Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada.
6. Uvjerenje nadležnog organa o stepenu invalidnosti kandidata,
7. Izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH

Dokumente iz tačke 3. 4. i 7. izabrani kandidati mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog oglasa, a ostale dokumente obavezan je dostaviti odmah uz prijavu na javni oglas.

IV – O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V – Nakon provedenog postupka izbora volontera utvrđenog Pravilnikom o kriterijima, postupku izbora i prijemu volontera VII stepena stručne spreme u Jedinstvenom organu uprave Općine Breza, sa kandidatom sa najvećim brojem bodova zaključit će se Ugovor o volonterskom radu.
Ako dva ili više kandidata imaju isti broj bodova prednost ima kandidat koji je ostvario više bodova po prvom ili sljedećem kriteriju iz člana 6. Pravilnika.

VI – Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog oglasa Komisija ne uzima u razmatranje.

V – Rok za podnošenje prijava

Prijave na javni oglas podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa u “Dnevnom avazu”.
Javni oglas će se takođe objaviti na web stranici Općine Breza i oglasnoj ploči Općine Breza.
Prijavu sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti poslati na adresu:

OPĆINA BREZA
Komisija za izbor volontera
sa naznakom “Ne otvarati”
Ul. Bogumilska br.1.
71370 B R E Z A

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Breza-x.com krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj biće uklonjen ili ispravljen odmah po eventualnom ustanovljenju istinosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu brezax2012@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Breza-x.com nema obavezu postupiti po istim.