Javni oglas za prijem u radni odnos

1261

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK (Službene novine ZDK broj 07/10), te na osnovu odredbi Odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, broj: 204/19 od 08.08.2019. godine, i u skladu sa Odlukom Upravog odbora Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza o potrebi popune upražnjenih radnih mjesta broj: 30/21 od 02.03.2021. godine, Direktor Ustanove raspisuje: Javni oglas za prijem u radni odnos,

I

 • Raspisuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci za radno mjesto kako slijedi:
 1. Odgajatelj/ica u vrtičkoj grupi                1 (jedan) izvršilac
 2. Odgajatelj/ica- pripravnik/ica                1 (jedan) izvršilac                                        

II

 • Opis poslova i radnih zadataka, uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta:
 1. Odgajatelj/ica u vrtičkoj grupi

Opis poslova i radnih zadataka:

Vrši prijem u grupi, izrađuje sredstva za rad, obavlja induvidualan rad sa djecom, realizuje programske zadatke usmjerenih zanimanja i slobodnih aktivnosti, organizovano vodi djecu na objed i prati objedovanje, stara se rekreaciji i dnevnom odmoru djece, planira odgojno obrazovni rad na osnovu nastavnog plana i programa, rad na pedagoškoj dokumentaciji, surađuje sa roditeljima i ostali poslovi po nalogu, i ostali poslovi po nalogu direktora.

Uslovi:

 • Završen fakultet, VSS (VII stepen ili I ciklus studija) sa zvanjem Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja, ili završena viša škola, VŠS (VI stepen) sa zvanjem Nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja
 • 1 godina radnog iskustva
 • Položen stručni ispit

02.Odgajatelj/ica-pripravnik/ica

Opis poslova i radnih zadataka:

Odgajatelj/ica-pripravnik  će obavljati stručne poslove uz upute i nadzor mentora u trajanju od godinu dana u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita.

Uslovi:

 • Završen fakultet, VSS (VII stepen ili I ciklus studija) sa zvanjem Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja, sa zvanjem Nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Izjava da nije obavio/la pripravnički staž ili volonterski rad pripravnika u struci do prijave na konkurs

III

 • Kandidati uz prijavu na Javni oglas dostavljaju dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova propisanih u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK („Službene novine ZDK“ broj: 07/10) i u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Umihana Čuvidina Breza, kako slijedi:
 1. Kraća biografija (CV),
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 3. Dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti – biro
 4. Dokaz o radnom iskustvu, (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
 5. Dokaz o položenom stručnom ispitu,( za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
 6. Uvjerenje o državljanstvu,
 7. Izvod iz Matične knjige rođenih,
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
 9. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 • Dokaze navedene pod tačkama h) i i) kandidati dostavljaju po izvršenom izboru, a prije stupanja u radni odnos.
 • Kandidati mogu uz prijavu na Javni oglas dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu Odlukom o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, kako slijedi:
 1. Rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili Rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednja 24 mjeseca,
 2. Rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 3. Rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju statusa člana porodice šehida, poginulog, umrlog ili nestalog borca,
 • Ukoliko kandidat ne dostavi dokumentaciju utvrđenu stavom (3) ovog člana, neće se vršiti bodovanje po ovim kriterijima.
 • Svu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova i dodatnih uslova dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, s tim da ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci.

IV

 • Proceduru prijema provest će komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, sve u skladu sa Odlukom o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, te po provedenoj proceduri sačiniti listu uspješnih kandidata koji ispunjavaju uslove ovog Javnog oglasa i istu objaviti na oglasnim pločama u sjedištu Ustanove.
 • Zaključivanje ugovora o radu ponudit će se najuspješnijim kandidatima.

V

 • Ovaj Javni oglas objavit će se u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije Bosne i Hercegovine, oglasnoj ploči Ustanove, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i na web stranici Općine Breza breza.gov.ba.
 • Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.
 • Prijave sa propisanom dokumentacijom kandidati dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Umihana Čuvidina Breza, Šehidska 14, 71370 Breza, sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos – Stručnoj komisiji – NE OTVARATI“

 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                    Direktor ustanove
Amra Mušić

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu Breza-x.com krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Slučaj će biti u najkraćem roku razmotren, a sporni sadržaj biće uklonjen ili ispravljen odmah po eventualnom ustanovljenju istinosti sadržaja žalbe. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu brezax2012@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal Breza-x.com nema obavezu postupiti po istim.