Vaktija 2023

     Bajram-namaz je u petak, 21. aprila 2023. godine u 6 sati i 34 minute.