Foto “MOCA”

Aiša & Armin, 07.08.2021.

Frljak Elmedina & Nahić Aldin, 31.07.2021.

Azra Hasić & Erzumin Botić, Breza, 06. august 2021.

Nejra Klapuh & Almir Ademović, Ilijaš, 05.06.2021.

Melisa & Alen @ Rimski most Ilidža, 15. august 2020.

Almedina Rahmanović Halilović & Dženes Halilović @ Bugojno, 09. juli 2020.

Aida Murto & Haris Bogilović @ Club Diana Ilijaš, 08. juli 2020.

Amila & Haris, @ Breza, 12. april 2020.

Šejla & Ahmed, @ Vrelo Bosne, 18. april 2020. godine

Emina Kerla & Neđad Topalović, 14.03.2020. @ Grad Kiseljak

Edina & Emir, 07.03.2020. @ Vijećnica

Adrijana & Amel, 15.02.2020. @ Restoran Club Diana

Amela & Kemal, 23.11.2019.

Fatima & Kemal, Sarajevo, 24.08.2019.

Anto & Ivana, Vareš, 17.07.2019.

Amna Šoše & Demir Rahić, Sarajevo, 06.07.2019.

Nejra Mlivić & Ermin Sokić, Breza, 13.07.2019.

Salminka Karić i Mirsad Ibrahimović, 20.07.2019.

Ajsela Silajdžić & Vahidin Likić, Vareš, 20.04.2019.

Amina Kerla & Irsad Mahmutović, Breza, 24.04.2019.

Merita Sirbubalo & Mirza Spahić, Vogošća, 20.04.2019.